Delen van persoonsgegevens met derden

Well Communications deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Well Communications blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Well Communications uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie Naam/Jurisdictie Doel Gegevens
E-mailmarketing Flexmail Nieuwsbrieven versturen Naam en e-mailadres
Facturatie Teamleader Opstellen en communiceren facturatie Naam en e-mailadres

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Session ID

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Session ID well_site De cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden. 2 uur

Google Analytics

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _ga Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
Google Analytics _gid Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 24 uur
Google Analytics _gat_UA-3521200-27 Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen. 1 minuut

Meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/

Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout