Delen van persoonsgegevens met derden

Well Communications deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Well Communications blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Well Communications uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie Naam/Jurisdictie Doel Gegevens
E-mailmarketing Flexmail Nieuwsbrieven versturen Naam en e-mailadres
Facturatie Teamleader Opstellen en communiceren facturatie Naam en e-mailadres

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Session ID

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Session ID well_site De cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden. 2 uur

Google Analytics

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _ga Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
Google Analytics _gid Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 24 uur
Google Analytics _gat_UA-3521200-27 Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen. 1 minuut

Meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/

Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hubspot

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Hubspot hubspotutk Wordt gebruikt om gebruikers te identificeren. Data wordt doorgegeven wanneer een formulier wordt ingevuld. 13 maanden
Hubspot __hssc Wordt gebruikt om sessies bij te houden. Dit is nodig om te bepalen of de cookie __hstc zijn aantal bijgehouden sessies moet verhogen en de datums al dat niet moet aanpassen. Deze cookie bevat het huidig domein, het aantal pagina views per sessie en wanneer de sessie gestart is. 30 minuten
Hubspot __hssrc Wanneer Hubspot de sessie cookie veranderd, zal deze cookie achterhalen of de gebruiker zijn browser opnieuw opgestart heeft. Als deze cookie nog niet bestaat wanneer Hubspot de sessie cookie wil veranderen, zal er een nieuwe sessie worden aangemaakt.  Einde van een sessie
Hubspot __hstc De hoofd cookie om bezoekers te volgen. Deze cookie bevat het domein, utk, tijdstip van het eerste bezoek, tijdstip van het laatste bezoek, huidig tijdstip (huidig bezoek) en het aantal sessies. 13 maanden

Meer informatie: https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

Hotjar

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Hotjar _hjid Wordt gebruikt om gebruikerservaringen te verzamelen 1 jaar

Meer informatie: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies